social kreativitet

I Figur 1, listan över sociala fördelar aspie-individer har, har sitt ursprung i de sociala utmaningar människor med Aspergers Syndrom har. Att betrakta någon som socialt ”ny” eller ”unik” har mer potential, mer möjligheter, än de negativa motparterna ”besvärlig” eller ”olämplig”. Detta kräver social kreativitet. I detta fall kan det vara till hjälp för typiska människor att betrakta social interaktion som att ta sig en Tull- och Passkontroll. Alla som reser mellan olika länder känner igen ångesten när man närmar sig Tullkontrollanten, det landets utsedda väktare av reglerna för inträde och godtagbarhet. Här är reglerna hårda; frågorna rättframma och litet oförskämda: ”Varför är du här och när skall du lämna?” ”Är du här för personliga- eller affärs-ärenden?” (Med andra ord, ”Är du här för att besöka Los Angeles eller för att köpa det?”)